Szkoła Kluczowych Kompetencji

 

Realizacja projektu – czerwiec 2018 r.

„Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – Szkołą Kluczowych Kompetencji”

 

W trakcie zajęć „Ładnie piszę – kraina kaligrafii” uczniowie ćwiczyli kształtne i płynne pisanie zdań. Doskonalili też bezbłędne, kształtne i płynne przepisywanie tekstów. Zaprojektowali i wykonali medal „Mistrz kaligrafii”.

Zajęcia  „Z małej szkoły w wielki świat − mali badacze przyrody”  koncentrowały się wokół tematów utrwalających wiedzę zdobytą podczas trwania zajęć projektowych. Przeprowadzono diagnozę końcową i porównano wyniki.

Na zajęciach „Twórcze umysły – zajęcia rozwijające kreatywność” dzieci wykonywały zadania, które wymagały od nich twórczego myślenia oraz kreatywności. Wykonywały i prezentowały rebusy oraz krzyżówki.

 

Realizacja projektu – maj 2018 r.

„Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – Szkołą Kluczowych Kompetencji”

 

Majowe zajęcia „English is cool, English is fun, English is for everyone!” upłynęły uczniom na zabawach gramatycznych. Wykonywali ćwiczenia związane z zastosowaniem czasu Present Simple. Powtarzali również zasady stosowania zaimków rzeczownych i przymiotnych w różnych typach zdań. Czytali fragmenty książki pt. „Harry Potter and the Philosopher Stone” z podziałem na role i wspólnie je analizowali. Poza tym tworzyli w parach dialogi o tematyce zakupów, podróży wakacyjnych, szkoły i prezentowali je przed grupą.

Na zakończenie zajęć, 12 chętnych uczniów z klas IV – VII, wzięło udział w konkursie z języka angielskiego. W czerwcu wszyscy uczestnicy otrzymają punkty z zachowania i certyfikaty. Trójka najlepszych uczestników: Martyna Harasim z klasy VII, Norbert Szypulski z klasy VII i Martyna Ciesielska z klasy IV zostanie nagrodzona cennymi nagrodami rzeczowymi.

W ramach zajęć „Chcę lepiej czytać i pisać” uczniowie z klasy VI utrwalali zasady ortograficzne. Rozwiązywali rebusy, krzyżówki, wykreślanki ortograficzne oraz tworzyli własne. Doskonalili technikę pięknego czytania czytając książkę Elżbiety i Witolda Szwajkowskich „Sto wierszyków nowych do ćwiczeń wymowy”. Uczniowie kl. IV-V doskonalili technikę czytania ze zrozumieniem, a podczas ostatnich zajęć kształtowali umiejętność oceny własnych kompetencji (rozwój samowiedzy): wypełnili testy sprawdzające wiedzę i umiejętności, wybierali najciekawsze zajęcia, które odbyły się w ramach projektu i uzasadniali swój wybór, podawali zalety uczestniczenia w projekcie.

W ramach zajęć „Aktywizujące gry i zabawy dla dzieci autystycznych” uczniowie  rozwiązywali „Kalambury” i grali w gry logiczne.  Bawili się w zabawy tematyczne: „Jak zrobić zakupy?”, „Jak wysłać list?”. Uczniowie podwyższali swoje umiejętności w zakresie samodzielności i zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.

Na zajęciach „Twórcze umysły – zajęcia rozwijające kreatywność” dzieci z  kl. IV wykonywały zadania, które wymagały od nich oryginalnego myślenia, a także rebusy, w których musiały wykazać się kreatywnością.

W trakcie zajęć „Ładnie piszę – kraina kaligrafii” uczniowie doskonalili prawidłową pisownię małych i wielkich liter z węzełkiem i bez węzełka. Ćwiczyli pisanie zdań z uwzględnieniem właściwych odległości między wyrazami. Wykonywali prace plastyczne doskonaląc małą motorykę.

W trakcie zajęć „Rozwijamy uzdolnienia − Cyfrowa edycja dźwięku i obrazu” uczniowie podjęli próbę nagrywania krótkiego filmu przy pomocy cyfrowego aparatu fotograficznego. Dokonali też edycji filmu przy pomocy programu Windows Movie Maker, dołączając własne ścieżki dźwiękowe.

Na zajęciach „Mała akademia zdrowego ucznia – Zdrowy jak dąb” dzieci wspólnie  zaplanowały kampanię promującą zdrowy styl życia, robiły plakaty, wymyślały i pisały hasła promujące zdrowie. Wypełniały też ankiety i testy podsumowujące zajęcia.

Zajęcia  „Z małej szkoły w wielki świat − mali badacze przyrody” koncentrowały się wokół tematów dotyczących zwierząt. Dzieci poznały gatunki zwierząt hodowlanych i ich znaczenie dla człowieka, zajmowały się badaniem osadów powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych. W dalszym ciągu kontynuowano tematykę ekologiczną. Podsumowaniem jej było wystawienie przedstawienia dla uczniów i rodziców CHORA PLANETKA.

dav

Realizacja projektu – kwiecień 2018 r.

„Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – Szkołą Kluczowych Kompetencji”

Podczas zajęć „English is cool, English is fun, English is for everyone!” uczniowie klas V – VI poświęcili czas na ćwiczenia związane z rozróżnianiem liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika. Poznawali reguły i wyjątki w ich stosowaniu. Wykonywali również ćwiczenia dotyczące stosowania czasu Present Simple w różnych formach zdań.

Uczniowie klasy VII powtarzali wiadomości przed przyszłorocznym egzaminem. Wykonywali ćwiczenia polegające na słuchaniu i czytaniu ze zrozumieniem. Powtarzali użycie poznanych przeszłych, teraźniejszych i przyszłych czasów gramatycznych. Pisali również kilkuzdaniowe prace ćwicząc formy wypowiedzi np. zaproszenie, ogłoszenie, opowiadanie.

Uczniowie klasy VI w ramach zajęć „Chcę lepiej czytać i pisać” opowiadali o swoich przeczytanych książkach i poszukiwali w bibliotece szkolnej nowych ciekawych lektur. Poznali zasady pisowni wyrazów z „ą, ę”. Analizowali wzrokowo i słuchowo wyrazy oraz uczyli się je prawidłowo przenosić. Uczniowie kl. IV-V utrwalali pisownię w zakresie trudności ortograficznych. Doskonalili również technikę czytania ze zrozumieniem. Na zajęciach wykorzystane były karty pracy, gry dydaktyczne, PUSy.

W ramach zajęć „Aktywizujące zabawy i gry dla dzieci autystycznych” uczniowie klasy IV i V aktywnie grali w gry planszowe i sprawnościowe. W czasie zajęć techniczno-konstrukcyjnych budowali różnego rodzaju konstrukcje wg. danego schematu i instrukcji. Podczas zabawy plastyczno – technicznej wykonywali różnego rodzaju konstrukcje i budowle.

Podczas zajęć „Myślę i liczę” uczniowie rozwiązywali zadania z serii „Matematyka na wesoło”. Bardzo chętnie grali w „Bingo – lotto liczbowe” – fascynującą grę hazardową na zasadach loteryjki liczbowej. Umiejętności rachunków pamięciowych rozwijali układając piramidę matematyczną.

Na zajęciach „Twórcze umysły – zajęcia rozwijające kreatywność” uczniowie kl. IV i V wzięli udział w warsztatach „Od poznania do działania – poznajemy właściwości tworzyw sztucznych”, na których dowiedzieli się, jakie może być wykorzystanie niektórych tworzyw sztucznych.

Uczniowie klasy I podczas zajęć „Wesołe zabawy z literami” i „Alfabet zjawisk pozytywnych” rozwijali swoje kompetencje językowe i komunikacyjne oraz samowiedzę. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób porządkowane są litery, jakie są języki używane na świecie, rozwiązywały zagadki związane z alfabetem, przygotowały własny alfabet zjawisk pozytywnych oraz budowały zdania z wyrazów, których pierwsze litery to kolejne litery alfabetu. Podczas ostatnich zajęć kształtowały umiejętności oceny własnych kompetencji (rozwój samowiedzy): wypełniły testy sprawdzające wiedzę, opisywały swoje wymarzone zajęcia, wybierały najciekawsze zajęcia, które odbyły się w ramach projektu i uzasadniały swój wybór, podawały zalety uczestniczenia w projekcie.

Na zajęciach pt. „Ładnie piszę − kraina kaligrafii dzieci doskonaliły pisanie małych i wielkich liter z węzełkami. Ćwiczyły pisanie dłuższych wyrazów bez odrywania ręki. Projektowały i rysowały szlaczki litero podobne ćwicząc sprawność ruchową dłoni.

W trakcie zajęć „Rozwijamy uzdolnienia − Cyfrowa edycja dźwięku i obrazu” uczniowie zapoznali się z problematyką stosowania efektów dźwiękowych w edytowanych plikach muzycznych, ich przygotowania do umieszczenia na stronie internetowej oraz zgrywania i nagrywania na różnych nośnikach cyfrowych.

Na zajęciach „Mała akademia zdrowego ucznia – Zdrowy jak dąb” uczniowie opowiadali o swoich ulubionych potrawach i o tym, w jaki sposób przygotowują zdrowe i smaczne dania w domu. Rozwijali również swoją kreatywność – rozwiązując i układając krzyżówki i rebusy związane ze zdrowiem.

Zajęcia „Z małej szkoły w wielki świat − mali badacze przyrody” koncentrowały się wokół tematów związanych z wodą. Dzieci poznały zagadnienia dotyczące czystości wody, kwaśnego deszczu i rozpuszczalności różnych substancji w wodzie. Badały podczas krótkich wycieczek po najbliższej okolicy czystość wody w rzece i stawie.

wycieczka

Wycieczka do Warszawy

Dnia 19 kwietnia 2018 roku uczniowie klas III – VII naszej szkoły wraz z opiekunami, paniami Ewą Dąbrowską, Moniką Andrejczuk, Moniką Leszczyńską i Elżbietą Puścian wzięli udział w wyjeździe do Warszawy. Wycieczka zorganizowana była w ramach projektu „Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – Szkołą Kluczowych Kompetencji” i była w całości bezpłatna dla dzieci.

Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik oraz zabytków Starego Miasta. Zaopatrzeni w lunch boxy ruszyliśmy o godz. 6.30 w kierunku stolicy.

Pierwszym punktem programu była gra miejska na Starówce. Była ona alternatywą dla tradycyjnego zwiedzania oraz pozwoliła w sposób ciekawy i niekonwencjonalny na poznawanie miasta. Dzieci podzielone na 4 grupy miały za zadanie rozwiązać 20 zagadek wędrując po Starym Mieście z mapą w ręku. Dzięki wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu zagadek, dzieci zaangażowały się w grę i brały w niej czynny udział. Gra zaprowadziła grupy m.in. pod pomnik Syrenki, Jana Kilińskiego, Małego Powstańca, na Kamienne Schodki, Barbakan, do Zamku Królewskiego i Starego Dzwonu.

Głodni i zmęczeni rozwiązywaniem zagadek, udaliśmy się na obiad do restauracji na Starym Mieście.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik. Spędziliśmy tu około trzech godzin. Każdy uczestnik wycieczki znalazł tu coś dla siebie. W „Koperniku” uczniowie samodzielnie zwiedzali centrum, mogli nie tylko oglądać, ale również przeprowadzać eksperymenty na poszczególnych stanowiskach. Dzięki temu dotychczas skomplikowane prawa przyrody stały się bardziej zrozumiałe i jasne. Przekonali się, że nauka to wciągająca i fascynująca przygoda. Czas w tym niesamowitym miejscu minął nam niepostrzeżenie.

Niestety, wszystko co fajne, szybko się kończy. Około godziny 21 zmęczeni, ale bardzo zadowoleni dotarliśmy do Turośni Dolnej.

Elżbieta Puścian

Realizacja projektu- marzec 2018 r.

„Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – Szkołą Kluczowych Kompetencji”

Podczas zajęć „English is cool, English is fun, English is for everyone!” uczniowie klasy V i VI poznawali kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych. Czytali krótkie teksty i na ich podstawie rozpoznawali ich symbole i charakterystyczne potrawy. Oglądali krótkie filmy z najwspanialszymi miejscami jakie warto zwiedzić w UK, USA, Australii i Kanadzie. Następnie w parach rysowali flagi wybranego państwa i w kilku zdaniach opowiadali co i dlaczego chcieliby tam zwiedzić. Uczniowie klasy VII wykonywali w marcu ćwiczenia gramatyczne dotyczące czasów Past Simple i Past Continuous. Czytali krótkie teksty ze zrozumieniem. Wypełniali do nich zadania typu: prawda/fałsz, uzupełnianie luk i układanie fragmentów tekstu w kolejności chronologicznej. Tworzyli również dialogi dotyczące szkoły i zakupów oraz prezentowali je w parach. Uczniowie powtarzali słownictwo z zakresu fauny i flory oraz tworzyli opisy wymarzonych wakacji.

Uczniowie klasy VI w ramach zajęć „Chcę lepiej czytać i pisać” poznali bajki terapeutyczne, pozytywne wzory zachowań, jak odróżnić dobro od zła. Opowiadali o swoich nastrojach i przeżyciach. Poznali zasady pisowni wyrazów z „ch” wymiennym, na końcu wyrazów i po literze „s”. Pisownię wyrazów z „h” wymiennym, w „hałaśliwych” wyrazach i w wyrazach, które należy zapamiętać. Przypomnieli i utrwalili zasady przenoszenia wyrazów. Zostali zaproszeni do „świata przyrody” – zapoznali się ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wiosną. Uczniowie kl. IV-V utrwalali zasady pisowni wyrazów z „ż”. Doskonaleniu pisowni wyrazów z tymi trudnościami sprzyjały ćwiczenia interaktywne i gry planszowe.

W ramach zajęć „Aktywizujące zabawy i gry dla dzieci autystycznych” uczniowie klasy IV i V kształtowali poczucie bezpieczeństwa i zaufania, rozwijali umiejętności rozumienia siebie, innych ludzi, sytuacji społecznych przez zabawy edukacyjne. W czasie zajęć ruchowych rozwijali swoją sprawność ruchową. Wzmacnianie koncentracji uwagi. Podczas zabaw plastyczno – technicznych wykonali dekoracje świąteczne.

Podczas zajęć „Myślę i liczę” uczniowie rozwijali umiejętności matematyczne rozwiązując zadania konkursowe oraz gimnastykowali swoje umysły przy pomocy sudoku. Budowali prostopadłościany i obliczali ich pola i objętości. Uczestnicy z klasy V i VI odczytywali odległości z map i tworzyli własne plany w odpowiedniej skali. Uczennice klasy IV dowiedziały się, co to są ułamki dziesiętne i w jaki sposób można je dodawać i odejmować. 23 marca chętni uczniowie z klas IV – VI wzięli udział w szkolnym konkursie „Klasowy Pitagoras”. Pierwsze miejsce zajęła Martyna Ciesielska, drugie – Julia Kondzior, trzecie – Krystian Harasim. Zwycięzcom gratulujemy!!!

Na zajęciach „Twórcze umysły – zajęcia rozwijające kreatywność” uczniowie kl. V wyrażali swoje uczucia poprzez rysunki. Tworzyli i rozwiązywali krzyżówki oraz rebusy. Uczniowie klasy I doskonalili swoje umiejętności w składaniu papieru techniką origami. Podczas zajęć „Gra w kolory” poznali barwy podstawowe i pochodne. Wykorzystując „Warsztat mieszania kolorów” dzieci mieszały kolory zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, wymieniały nazwy kolorów, stawiały hipotezy badawcze, przeprowadzały eksperymenty według instrukcji nauczyciela, prowadziły obserwację i wyciągały z niej wnioski.

Na zajęciach pt. „Ładnie piszę − kraina kaligrafii” uczniowie utrwalali poprawną pisownię liter s, S i ich połączeń z innymi literami. Ćwiczyli pisanie liter i sylab jednym ruchem ręki. Doskonalili poprawne łączenie elementów liter i liter w wyrazach.

W trakcie zajęć „Rozwijamy uzdolnienia − Cyfrowa edycja dźwięku i obrazu” uczestnicy przygotowywali tapety w odpowiedniej rozdzielczości łącząc tekst z obrazem z użyciem efektów specjalnych. Tworzyli własne kompozycje na tematy wiosenne z zastosowaniem poznanych technik uwzględniając kolorystyczne aspekty zdjęcia. Poznali niezbędne parametry do wydruku obrazu na papierze.

Na zajęciach „Mała akademia zdrowego ucznia – Zdrowy jak dąb” dzieci dyskutowały o produktach pożądanych i niepożądanych w codziennej diecie. Dowiedziały się również, że spożywanie dużej ilości soli i żywności typu „fast food” jest szkodliwe dla zdrowia. 28 marca odbyły się czterogodzinne warsztaty sałatkowe – „Witaminowe rewolucje”. Uczniowie przygotowali dwie zdrowe i smaczne sałatki: owocową i warzywną.

Zajęcia „Z małej szkoły w wielki świat − mali badacze przyrody” związane były ze zjawiskiem zmiany pór roku. Dzieci poznały zagadnienia dotyczące zmian zachodzących w przyrodzie w czasie przedwiośnia i wiosny. Poznawały i odszukiwały, podczas krótkich wycieczek po najbliższej okolicy, zwiastuny wiosny. Poznano i utrwalono charakterystyczne roślinny wiosenne lasu, łąki i ogrodu i wpływ na ich rozwój światła słonecznego. Dużo czasu poświęcono na ochronę przyrody, szczególnie na zagadnienia związane z podziałem i segregacją odpadów.

W marcu na Zajęciach logopedycznych dla uczniów z SPE dzieci usprawniały narządy artykulacyjne (przede wszystkim język, wargi, podniebienie miękkie, żuchwę) oraz słuch fonemowy. Ćwiczenia te miały na celu przygotowanie artykulatorów do wywołania głosek „cz” i „dż”. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy polegały na utrwalaniu głosek na materiale językowym: utrwalano zaburzone głoski w sylabach, następnie w wyrazach (nagłos, wygłos, śródgłos) i wyrażeniach dwuwyrazowych. Rozpoczęto też utrwalanie wywołanych głosek w zdaniach i krótkich wierszykach. Podczas zajęć artykulacyjnych właściwych wykorzystywano pomoce dydaktyczne takie jak: gry planszowe, zagadki logopedyczne, PUSy, materiał obrazkowy oraz program komputerowy „Logopedia”. Ćwiczono ponadto umiejętność czytania i pisania, posiłkując się różnorodnymi grami i zabawami edukacyjnymi.

projekt - marzec

Realizacja projektu – luty 2018 r.

„Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – Szkołą Kluczowych Kompetencji”

Podczas zajęć „English is cool, English is fun, English is for everyone!” uczniowie klasy V i VI wykonywali ćwiczenia gramatyczne. Porównywali czasy teraźniejsze: Present Simple i Present Continuous. Wyszukiwali różnice i podobieństwa w używaniu tych konstrukcji. Poza tym powtarzali zasady używania czasowników modalnych: „must” i „can”. Pisali zdania twierdzące, przeczące i pytające z użyciem tych czasowników. Uczniowie klasy VII powtarzali zasady używania czasów: Present Simple i Present Continuous w formie ćwiczeń polegających na uzupełnianiu zdań. Tłumaczyli fragmenty tekstów z języka polskiego na angielski i odwrotnie. Prócz tego, uzupełniali zdania brakującymi czasownikami w odpowiedniej formie.

Uczniowie klasy VI w ramach zajęć „Chcę lepiej czytać i pisać” szukali ukrytych tytułów książek, rozwiązywali krzyżówki i rebusy. Wysłuchali bajki terapeutycznej Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby „Adaś ma nałoga”, rozmawiali na temat nałogów i walki z nimi. Próbowali tworzyć własne opowieści i wymyślone historyjki. Poznali zasady pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi i zmiękczonymi przez „i” oraz kreską nad literą. Utrwalili pisownię tych wyrazów. Uczniowie kl. IV-V przypomnieli i utrwalili pisownię wyrazów z „rz” po spółgłoskach oraz z „ż” wymiennym i niewymiennym. Doskonaleniu pisowni wyrazów z tymi trudnościami sprzyjały ćwiczenia interaktywne i gry planszowe.

Uczniowie w ramach zajęć „Aktywizujące zabawy i gry dla dzieci autystycznych” rozwijali swoją kreatywność oraz spostrzegawczość w czasie zabaw edukacyjnych „Ukryte zagadki”. W zabawach ruchowych aktywnie ćwiczyli i rozwijali swoją sprawność ruchową „Gimnastyka tak – i nie”. Zabawy tematyczne „Zgadnij na co patrzę” sprzyjały rozwojowi spostrzegawczości i umiejętności rozwiązywania sytuacji zadaniowych w myśli, bez konieczności wykonywania operacji na konkretach.

Podczas zajęć „Myślę i liczę” uczniowie klas V i VI obliczali pola i obwody wielokątów. Czwartoklasistki wykonywały działania na ułamkach zwykłych. Wszyscy uczniowie rozwijali umiejętności matematyczne rozwiązując zadania konkursowe.

Na zajęciach „Twórcze umysły – zajęcia rozwijające kreatywność” uczniowie kl. V rozwijali swoją kreatywność oraz spostrzegawczość. Tworzyli także w zespołach rebusy, które później były rozwiązywane przez zespół przeciwny. Uczniowie klasy I rozwiązywali krzyżówki, łamigłówki i grali w gry planszowe. Przeprowadzali eksperymenty i doświadczenia. W trakcie zajęć przeprowadzone były warsztaty ph. Od poznania do działania – poznajemy właściwości tworzyw sztucznych, podczas których wykorzystany został zestaw badawczy „Plastek i jego zaczarowane pudełko”. Zachwyt dzieci wzbudził przede wszystkim super absorbent, w którym zniknęła cała szklanka wody i folia, która natychmiast zniknęła w szklance z wodą. Udało się również wyprodukować kauczukową piłeczkę i przefiltrować brudną wodę.

Na zajęciach pt. „Ładnie piszę − kraina kaligrafii” uczniowie wykonywali ćwiczenia mające na celu utrwalenie właściwych sposobów łączenia liter. Pisali całe wyrazy po śladzie oraz sylaby i wyrazy ruchem całościowym – bez odrywania ręki.

W trakcie zajęć „Rozwijamy uzdolnienia − Cyfrowa edycja dźwięku i obrazu” w miesiącu lutym uczniowie zapoznali się z programem „Audacity”. Korzystając z tej darmowej aplikacji zajmowali się edycją plików dźwiękowych, kopiowaniem, łączeniem i nagrywaniem ścieżek dźwiękowych.

Na zajęciach pt „Mała akademia zdrowego ucznia – Zdrowy jak dąb” uczniowie zapoznali się z tabelą dziennego zapotrzebowania energetycznego oraz tabelą wartości energetycznych posiłków. Uczestnicy projektu tworzyli także swój dzienny jadłospis.

Zajęcia Z małej szkoły w wielki świat − mali badacze przyrody” w lutym koncentrowały się na rozwijaniu umiejętności dotyczących zdobywania i wyszukiwania informacji z różnych źródeł dotyczących ochrony źródeł wody i jej znaczenia w przyrodzie. Uczniowie poznali również składniki pogody i jej wpływ na życie ludzi i zwierząt oraz zasady organizowania bezpiecznych wycieczek przyrodniczych. W tym miesiącu został również zorganizowany przyrodniczy konkurs plastyczny dla klas I- III PRZYJACIELE PRZYRODY.

Warsztaty doradczo – edukacyjne dla uczniów kl. VII.

Tematyka – Wszyscy jesteśmy zdolni; Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowych; Umiejętności a zawód, moje umiejętności; Czym się interesuję? Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?; Moja przyszłość edukacyjno – zawodowa, zawody w moim najbliższym otoczeniu, kompetencje na rynku pracy.

W zakresie kompetencji społecznych uczeń – skutecznie współpracuje z kolegami w zespole, przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań i sposobu postępowania innych ludzi, rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej.

W zakresie umiejętności uczeń rozwija swoje zainteresowania, wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa zawodowego, aby trafnie określić swoje predyspozycje, zdolności, umiejętności, samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjno-zawodową. Na ostatnich zajęciach uczniowie obejrzeli film Mateusza Grzesiaka o tym, jak można daleko zajść poprzez uczenie się przez całe życie zaczynając od szkoły podstawowej. Uczniowie byli pod wrażeniem filmu i odnieśli się do filmu w kontekście swoich osobowości oraz tego, co robią, żeby wybrać swoją ścieżkę zawodową, żeby wybrać mądrze zawody i pokierować swoją karierą. Analizowali, czym należy się kierować, planując swoją ścieżkę edukacyjną.

projekt luty

Uczniów z klas I – III zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Przyjaciele Przyrody”. Regulamin poniżej.

Konkurs przyjaciele przyrody

Realizacja projektu- styczeń 2018 r.

„Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – Szkołą Kluczowych Kompetencji”

 

Podczas zajęć „English is cool, English is fun, English is for everyone!” uczniowie uczyli się właściwej wymowy i zapisu poznanego słownictwa związanego ze szkołą. Układali i odgrywali w parach dialogi dotyczące ulubionego przedmiotu szkolnego. Ćwiczyli również użycie czasownika „to be” w czasie teraźniejszym wykonując samodzielnie i w parach ćwiczenia gramatyczne.

Uczniowie klasy VII dopasowywali właściwe symbole i porównywali kraje anglojęzyczne na podstawie obejrzanych na YouTubie filmów  pt.: „10 faktów dotyczących Kanady” oraz  „10 faktów dotyczących Australii”. Ponadto wykonywali ćwiczenia gramatyczne związane z utrwalaniem wyjątków w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczowników.

W ramach zajęć „Chcę lepiej czytać i pisać” uczniowie kl. VI opowiadali o swoich przeczytanych książkach i poszukiwali w bibliotece szkolnej nowych ciekawych lektur. Dobrze bawili się przy muzyce dyskotekowej, poznali podstawowe kroki taneczne oraz brali udział w organizowanych konkursach. Poznali zasady pisowni wyrazów z „rz, ż”. Uczniowie kl. IV-V utrwalali pisownię wyrazów z h, ch i rz. Doskonaleniu pisowni wyrazów z tymi trudnościami sprzyjały ćwiczenia interaktywne oraz przedstawianie ortogramów w sposób graficzny.

W ramach zajęć „Aktywizujące zabawy i gry dla dzieci autystycznych” uczniowie aktywnie grali w gry planszowe i sprawnościowe. W czasie zajęć techniczno-konstrukcyjnych budowali różnego rodzaju konstrukcje wg. danego schematu i instrukcji.  Podczas  zabawy plastyczno-technicznej  wykonali roboty z pudełek i innych materiałów plastycznych.

Uczniowie klas V i VI na zajęciach „Myślę i liczę” utrwalali umiejętność wykonywania działań na liczbach całkowitych oraz obliczanie upływu czasu. Wykonali planszę pomocną przy zamianie jednostek powierzchni. Czwartoklasistki również obliczały upływ czasu przy użyciu interaktywnych testów. Utrwalały tabliczkę mnożenia i poznały ułamki zwykłe.

Na zajęciach „Twórcze umysły – zajęcia rozwijające kreatywność” uczniowie kl. VI rozwijali swoją kreatywność oraz spostrzegawczość poprzez odgadywanie haseł rysowanych na tablicy. Tworzyli także w zespołach krzyżówki, które później były rozwiązywane przez zespół przeciwny. Uczniowie klasy I podczas spaceru podziwiali zimowy krajobraz oraz bawili się w teatrzyk cieni. Chłopcy przy pomocy samodzielnie wykonanych papierowych postaci inscenizowali treści wymyślonej historyjki. Dzieci poszerzyły swoje wiadomości o teatrze oraz zapoznały się z nową formą teatralną – teatrem cieni.

Na zajęciach „ Ładnie piszę − kraina kaligrafii” uczniowie wykonywali ćwiczenia manualne mające na celu utrwalenie pisowni liter opartych na owalach oraz w pisaniu liter bez odrywania ręki. Pisali sylaby oraz całe wyrazy zwracając uwagę na poprawne łączenie liter.

Na zajęciach „Mała akademia zdrowego ucznia – Zdrowy jak dąb” uczniowie dowiedzieli się ile należy jeść, aby czuć się dobrze i być zdrowym. Uświadomili sobie także, że zdrowe jedzenie też może być smaczne. Poznali różne choroby związane ze złym odżywianiem się.

Zajęcia Z małej szkoły w wielki świat − mali badacze przyrody” w styczniu  koncentrowały się na tematyce związanej z aktualną porą roku – zimą. Uczniowie zdobywali wiadomości  na temat pór roku, skąd się biorą i  dlaczego następują po sobie w ustalonej kolejności. Poznali charakterystyczne zmiany w przyrodzie podczas zimy. Poznali życie ludzi i zwierząt na Grenlandii oraz sposoby przystosowania się ich do życia w bardzo niskich temperaturach. Podczas zajęć uczniowie poznali gatunki ptaków zimujących w naszej okolicy i systematycznie je dokarmiali.

Grupa szkolnych artystów, podczas styczniowych zajęć „Rozwijamy uzdolnienia − Cyfrowa edycja dźwięku i obrazu”, kontynuowała doskonalenie wycinania skomplikowanych obiektów za pomocą maski i ścieżek. Stosując rozmaite efekty kolorystyczne, z użyciem filtrów, uczniowie otrzymali konkretne i abstrakcyjne barwne kompozycje. Niektórzy zaś z pasją zajmowali się korektą i retuszem portretu.

DSC_0016

 Realizacja projektu – grudzień 2017 r.

„Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – Szkołą Kluczowych Kompetencji”

Podczas zajęć „English is cool, English is fun, English is for everyone!” uczniowie ćwiczyli poznane liczebniki porządkowe w formie ustnej i pisemnej. Powtarzali poznane nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku wykonując ćwiczenia utrwalające. Uczniowie klasy VII wykonywali ćwiczenia związane z zapisem i prawidłową wymową nazw przyborów i przedmiotów szkolnych. Tworzyli również projekt planu lekcji po angielsku.

dav
W ramach zajęć „Chcę lepiej czytać i pisać” uczniowie kl. VI wypowiadali się o swoich emocjach i postawach. Wyciszali swoje negatywne emocje, zainteresowali się książką oraz podnosili wiedzę ogólną. W czasie zajęć odwiedzili bibliotekę, zapoznali się ze zbiorami bibliotecznymi, poznali nowości wydawnicze i książki dla młodzieży. Zaprezentowali swoją wybraną książkę.

W ramach zajęć „Aktywizujące zabawy i gry dla dzieci autystycznych” uczniowie kształtowali poczucie bezpieczeństwa i zaufania, rozwijali orientację w schemacie własnego ciała. W czasie zajęć plastyczno- technicznych łącząc kropki rozwijali percepcję wzrokową oraz zdolności koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała, wzmacniali koncentrację uwagi, kształtowali umiejętności rozwiązywania sytuacji zadaniowych, ćwiczyli bezpośrednią pamięć krótkotrwałą. Wzmacniali motywację do pracy i wysiłku umysłowego. Kształtowali wytrwałość w działaniu oraz swoją sprawność fizyczną, rozwijali sprawność manualną przez rysowanie rysunków z podpowiedzią.

Na grudniowych zajęciach „Rozwijamy uzdolnienia − Cyfrowa edycja dźwięku i obrazu”, uczniowie zajmowali się retuszem i korektą portretu, pracowali nad tłem obrazu, modyfikując je lub usuwając. Za pomocą maski wycinali skomplikowane obiekty. Stosując poznane techniki wykonali kartki świąteczne, a choinkę rozświetlili blaskiem migających światełek.

Uczniowie klas V i VI na zajęciach „Myślę i liczę” utrwalali wiadomości o ułamkach zwykłych i dziesiętnych, grając między innymi w grę planszową „Mathelli” i rozwiązując testy interaktywne. Czwartoklasistki zapoznały się z pojęciem pola prostokąta oraz ze skalą. Nowe umiejętności wykorzystały tworząc plan sali lekcyjnej w skali oraz obliczając jej powierzchnię.

Na zajęciach „Twórcze umysły – zajęcia rozwijające kreatywność” uczniowie kl. VI rozwijali swoją wyobraźnię, koncentrację uwagi oraz kreatywne myślenie poprzez odgadywanie rożnych haseł, przysłów za pomocą gestów – gra kalambury. Wyrażali także swoją pomysłowość oraz oryginalność myślenia poprzez prace plastyczne. Uczniowie klasy I korzystając z przepisu przygotowali ciasto na pierniki, a następnie upiekli własnoręcznie wycięte i ozdobione pierniczki. Podczas zajęć rozpoznawali przyprawy dające zapach piernikom i łączyli je ze świętami Bożego Narodzenia. Kolejne dwa zajęcia poświęcone były zagadnieniom związanym z powietrzem. Dzieci formułowały hipotezy i problemy badawcze, przeprowadzały proste eksperymenty i adekwatnie formułowały wnioski płynące z doświadczeń.

Na zajęciach „ Ładnie piszę − kraina kaligrafii” uczniowie wykonywali ćwiczenia związane z pisaniem poznanych małych i wielkich liter opartych na owalach. Pisali litery, sylaby, wyrazy i zdania po śladzie.

Na zajęciach „Mała akademia zdrowego ucznia – Zdrowy jak dąb” uczniowie uświadomili sobie jak bardzo ważne są warzywa i owoce w naszym życiu. Dowiedzieli się jakie są zasady obróbki warzyw i owoców zapobiegające utracie wartości odżywczych. Przy pomocy zmysłów rozpoznawali niektóre warzywa i owoce.

Zajęcia Z małej szkoły w wielki świat − mali badacze przyrody” koncentrowały się na rozwijaniu umiejętności dotyczących zdobywania i wyszukiwania informacji z różnych źródeł wiedzy, książek i Internetu. Zdobyte wiadomości uczniowie musieli opracować i zaprezentować kolegom w wybrany przez siebie sposób. Tematyka zajęć koncentrowała się wokół zagadnień związanych z ochroną roślin i zwierząt występujących w Polsce.

Realizacja projektu – listopad 2017 r.

„Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – Szkołą Kluczowych Kompetencji”

W listopadzie na zajęciach pt. Rozwijamy uzdolnienia − Cyfrowa edycja dźwięku i obrazu, uczniowie pracowali nadal nad edycją obrazu doskonaląc kadrowanie, skalowanie i obracanie obrazu. Zajmowali się łączeniem obrazów i nakładaniem postaci na zdjęcie. Utworzyli prostą animację i obrazy przestrzenne z efektem 3D stosując różnorodne filtry z jednoczesnym wykorzystaniem dostępnych gradientów, które pozwoliły z fantazją i kolorystyczną wyobraźnią wykreować barwny świat pełen młodzieńczej radości.

Na zajęciach pt. „Twórcze umysły – zajęcia rozwijające kreatywność” uczniowie wyrażali swoje uczucia poprzez rysunki. Tworzyli i rozwiązywali krzyżówki i rebusy.

Na zajęciach pt. „Ładnie piszę − kraina kaligrafii” uczniowie pisali litery, sylaby i wyrazy po śladzie. Wykonywali ćwiczenia związane z łączeniem liter w sposób naturalny oraz pisaniem liter ruchem całościowym. Ćwiczyli także pisanie poznanych małych liter opartych na owalach.

Na zajęciach pt. „Mała akademia zdrowego ucznia – Zdrowy jak dąb” –  uczniowie wypowiadali się o tym, jak należy dbać o swoje zdrowie. Dowiedzieli się jakie występują choroby spowodowane niewłaściwą dietą. Poznali wartości  warzyw i owoców. Stworzyli krzyżówki ze zdrowiem w tle.

Na zajęciach Twórcze umysły – zajęcia rozwijające kreatywność z uczniami klasy III uczniowie doskonalili umiejętność współpracy w grupie. Uczyli się swoich ról w oparciu   o wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Wyrabiali umiejętność komunikowania się poprzez gest i „mowę” ciała. Okazywali pozytywne emocje podczas grupowej prezentacji wybranych wierszy. Ważnym elementem był wspólnie przygotowany przez poszczególne grupy występ dzieci na forum klasy, dający okazję pokonania tremy. Uczniowie również eksperymentowali kolorami wykorzystując do tego „Warsztat mieszania kolorów”. Aktywnie włączali się w proces rozwiązywania problemów matematycznych. Sprawdzali, dzieląc owoce na części, czy matematyka może przyczynić się do sprawiedliwości. Rozwiązywali różne zadania matematyczne. W swoich działaniach stawiali hipotezy, rozwiązywali problem i wyciągali wnioski.

Celem zajęć Z małej szkoły w wielki świat – mali badacze przyrody w listopadzie było rozwijanie wiadomości dotyczących poznawania świata różnymi zmysłami i sposobów prowadzenia obserwacji przyrodniczych. Dzieci poznały rodzaje roślinności i zwierzęta lasu, parku. Dowiedziały się o zmianach w przyrodzie w okresie jesienno-zimowym. Zdobyły wiadomości na temat gatunków zwierząt chronionych w Polsce. Miały możliwość zapoznania się ze specyfiką stacji meteorologicznej i sposobami przewidywania pogody. Zdobyte wiadomości utrwalały poprzez wykonywanie plansz edukacyjnych.

Podczas zajęć „Myślę i liczę” uczniowie utrwalali zamianę jednostek długości i masy układając piramidy „Schubitrix”. Wykonywali również działania na ułamkach zwykłych.  Rozwiązując testy interaktywne systematyzowali swoją wiedzę.

Na zajęciach Twórcze umysły – zajęcia rozwijające kreatywność uczniowie klasy I poznali budowę liścia, dowiedzieli się dlaczego liście zmieniają kolor i spadają jesienią z drzew. Wykonali pracę plastyczna w oparciu o zgromadzone czasopisma. Poznali przy tym tytuły czasopism dla dorosłych i dzieci oraz dowiedzieli się jakie funkcje pełnią czasopisma. Na wszystkich zajęciach dzieci rozwijały swoją pomysłowość.

W  ramach  zajęć ,,Chcę lepiej czytać i pisać” uczniowie klasy IV i V przypomnieli i utrwalili reguły ortograficznej pisowni wyrazów z „ó”, ćwiczyli pamięć wzrokową i spostrzegawczość, doskonalili technikę pisania oraz umiejętność korzystania ze słowniczków ortograficznych. Zdobytą wiedzę utrwalali wykonując ćwiczenia interaktywne.

W ramach zajęć „Chcę lepiej  czytać i pisać” uczniowie kl. VI poznali samych siebie, pozytywne wzory zachowań, jak odróżnić dobro od zła. Opowiadali o swoich nastrojach  i przeżyciach. Nazywali swoje uczucia. Poznali zasady pisowni wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym oraz zasady pisowni  wyrazów z „u” w zakończeniach i zdrobnieniach.

W ramach zajęć „Aktywizujące zabawy i gry dla dzieci autystycznych” uczniowie kształtowali poczucie bezpieczeństwa i zaufania, rozwijali orientację w schemacie własnego ciała. W czasie zajęć plastyczno – technicznych łącząc kropki rozwijali percepcję wzrokową oraz zdolności koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała. Wzmacniano koncentrację uwagi.

Na zajęciach English is cool, English is fun, English is for everyone! uczniowie klas V-VI wykonywali działania matematyczne po angielsku  w zakresie 100.  Uczyli się posługiwania czasem zegarowym. Utrwalili również zapis i poprawną wymowę dni tygodnia, pór roku i nazw miesięcy. Uczniowie klasy VII powtarzali zapis i wymowę liczebników głównych w zakresie 100 i porządkowych w zakresie 30. Utrwalili poznane sposoby podawania czasu zegarowego i słownictwo związane z dniami tygodnia, porami roku i nazwami miesięcy.

projekt listopad

Realizacja projektu

„Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – Szkołą Kluczowych Kompetencji”

w październiku

Minął pierwszy miesiąc realizacji projektu.

W ramach zajęć pt. Rozwijamy uzdolnienia − Cyfrowa edycja dźwięku i obrazu, uczniowie zapoznali się z programem „GIMP” do edycji fotografii i tworzenia elementów graficznych. Rozpoczynając pracę nauczyli się tworzyć dokument, edytować zdjęcie, poznali podstawowe narzędzia aplikacji. Dowiedzieli się jak kadrować, skalować i przekształcać obrazy wykorzystując różne rodzaje zaznaczenia. Wykorzystując warstwy i maskę warstwy wykonali pierwsze prace polegające na płynnym łączeniu oraz nakładaniu na siebie kilku fotografii.
Efekty pracy można oglądać na blogu pod adresem http://turgimp.blogspot.com

Na zajęciach logopedycznych dla uczniów z SPE przeprowadzono badanie diagnostyczne oraz badanie słuchu fonematycznego mające na celu ustalenie rodzajów zaburzeń mowy, które występują u dzieci. Ponadto dzieci rozpoczęły ćwiczenia przygotowawcze do prawidłowej realizacji zaburzonych głosek.

Uczestnicy zajęć English is cool, English is fun, English is for everyone! uczyli się opisywać siebie poprzez podawanie swoich danych osobowych. Na podstawie wybranego członka rodziny tworzyli ustny i pisemny opis jego wyglądu zewnętrznego i charakteru. Powtarzali wymowę i zapis zaimków osobowych. Utrwalali zapis i wymowę liczebników w zakresie 100. Uczniowie kl. VII powtarzali ustnie i pisemnie poznane zaimki osobowe i dzierżawcze.

Podczas zajęć „Myślę i liczę– zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne” uczniowie ćwiczyli kolejność wykonywania działań. Poznali liczby pierwsze i złożone, a cechy podzielności liczb utrwalali „grając w karty”. Bardzo chętnie układali chińską łamigłówkę ludową – tangram.

W ramach zajęć ,,Chcę lepiej czytać i pisać” uczniowie klasy VI zintegrowali się z grupą oraz zaprezentowali się. Opowiadali o swoich uczuciach i emocjach. Czytali fragmenty ulubionych książek, które łatwo przeczytać. Zapoznali się z baśnią ,,Czterej bracia” i funkcją terapeutyczną bajki. Poznali zasady korzystania ze słowniczków ortograficznych.

Uczniowie klasy IV i V wykonali kilka prac usprawniających motorykę rąk wykorzystując metodę edukacji przez ruch D. Dziamskiej oraz przypomnieli zasadę pisowni wyrazów z ó wymiennym. Utrwalając wiedzę wykonali różne ćwiczenia ortograficzne.

W ramach zajęć ,, Aktywizujące zabawy i gry dla dzieci autystycznych” uczniowie dążyli do wytworzenia pozytywnej więzi emocjonalnej, kształtowali poczucie bezpieczeństwa i zaufania w czasie zabaw tematycznych ,,Scenariusz dnia”. Rozwijali orientację w schemacie własnego ciała w czasie zabaw ruchowych ,,Kolorowa gimnastyka”. Rozwijali procesy myślowe (klasyfikowanie, porównywanie, wnioskowanie) w czasie zabaw edukacyjnych ,,Koło fortuny” i ,,Ukryte zagadki”.

Na zajęciach Twórcze umysły – zajęcia rozwijające kreatywność uczniowie klasy I zdobyli wiedzę na temat historii origami, wykonali kilka prostych przedmiotów z kwadratowej kartki papieru, zaprezentowali na arkuszach papieru swoje pomysły na nudę. Wiele emocji wywołała w dzieciach praca plastyczna – zdrapywanka. Magia tej techniki polega na tym, że z czarnej powierzchni wydobyć można wielokolorowe obrazki, a każda zdrapana linia, czy punkt przynoszą niespodziankę, bo nie wiadomo przecież, jaki kolor kryje się pod farbą. Podczas zajęć wykorzystywali swoje doświadczenia i spostrzeżenia oraz wykazali się inwencją twórczą.

Uczniowie klasy VII rozwijali własną pomysłowość i kreatywność. Brali udział w różnego rodzaju zajęciach twórczych. Zdobywali wiedzę poprzez zabawę.

Podczas zajęć uczniowie klasy III rozwijali sprawności manualne i percepcyjne, wzbogacali doświadczenia poprzez poznawanie nowych technik plastycznych wykonując m.in. pracę plastyczną z wyciętych kół, doskonaląc umiejętności posługiwania się nożyczkami, rozplanowania na kartce. Rozwijali umiejętności kreatywnego myślenia zamieniając kartkę papieru w wytwory swojej wyobraźni, doskonaląc przy tym umiejętność współpracy w grupie. Wykonali rysunek, wykorzystując zamieszczony element na kartce. W pracach kierowali się swoimi doświadczeniami, przeżyciami, spostrzeżeniami. Wykazywali się inwencją twórczą. Uczniowie oceniali również swoje prace i dochodzili do wniosku, iż nadal muszą pracować nad dokładnością i estetyką wykonywania swoich prac. Prace zostały wyeksponowane na wystawie szkolnej. Uczniowie przeprowadzali również proste eksperymenty, stawiali pierwsze hipotezy i problemy badawcze na temat „powietrza”, poszerzali wiedzę przyrodniczą.

Na zajęciach pt. „ Ładnie piszę − kraina kaligrafii” uczniowie klasy I dowiedzieli się jaka jest prawidłowa pozycja przy pisaniu. Wykonywali ćwiczenia manualne usprawniające pracę nadgarstka i palców. Pisali znaki litero podobne w liniaturze oraz szlaczki i litery po śladzie.

Na zajęciach pt. „Mała akademia zdrowego ucznia – Zdrowy jak dąb” – uczniowie zdobywali wiedzę na temat zdrowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia. Dowiedzieli się co należy jeść, aby zdrowo żyć. Stworzyli własne piramidy zdrowego żywienia.

Projekt X

„Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej − Szkołą Kluczowych Kompetencji”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja

PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Cel główny projektu:

Wzrost kompetencji kluczowych i rozwój kreatywności wśród 48 uczniów (30 chłopców i 18 dziewczynek) ze Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno−zawodowym oraz wycieczkach edukacyjnych do końca VI 2018.

Cel szczegółowy projektu:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli (2 kobiet) w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym i uczniem o SPE w ramach studiów podyplomowych, a także wyposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej do końca VII 2018.

Oferta projektu:

DROGA DO PRZYSZŁOŚCI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROŚNI DOLNEJ

 1. Myślę i liczę − zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne (64 godziny);
 2. English is cool, English is fun, English is for everyone! (64 godziny).

DROGA DO KREATYWNOŚCI – ROZWIJAMY POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROŚNI DOLNEJ

 1. Rozwijamy uzdolnienia − Cyfrowa edycja dźwięku i obrazu (obróbka i przetwarzanie) (32 godziny);
 2. Warsztaty doradczo−edukacyjne dla uczniów kl. VII (24 godziny warsztatów + 18 godzin indywidualnych porad);
 3. Twórcze umysły − zajęcia rozwijające kreatywność (42 godziny).

DROGA DO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROŚNI DOLNEJ

Studia podyplomowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej.

DROGA DO EKSPERYMENTU – OBSERWACJE, DOŚWIADCZENIA

1. Z małej szkoły w wielki świat − mali badacze przyrody (64 godziny);

2. Wycieczki edukacyjne dla uczniów SP w Turośni Dolnej (2 wycieczki).

DROGA DO INDYWIDUALIZACJI

 1. Aktywizujące zabawy i gry dla dzieci autystycznych (32 godziny);
 2. Mała akademia zdrowego ucznia − Zdrowy jak dąb (64 godziny);
 3. Chcę lepiej czytać i pisać − zajęcia dla uczniów z SPE (64 godziny);
 4. Zajęcia logopedyczne dla uczniów z SPE (64 godziny);
 5. Ładnie piszę − kraina kaligrafii (64 godziny).

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowić będą uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 48 uczniów w wieku 7 − 13 lat, co stanowi 100% uczniów. Grupę tą stanowi 30 chłopców i 18 dziewczynek, zgodnie z poniższym podziałem obrazującym stan uczniów
w roku szkolnym 2017/2018:

 • klasa I − 4 uczniów (4 chłopców),
 • klasa II − brak klasy II w roku szkolnym 2017/2018,
 • klasa III − 8 uczniów (4 chłopców, 4 dziewczynki),
 • klasa IV −11 uczniów (4 chłopców, 7 dziewczynek),
 • klasa V − 10 uczniów (8 chłopców, 2 dziewczynki),
 • klasa VI − 6 uczniów (4 chłopców, 2 dziewczynki),
 • klasa VII – 9 uczniów (6 chłopców, 3 dziewczynki).

Wszyscy uczniowie i nauczyciele, objęci wsparciem, zamieszkują na terenie wiejskim.

Rekrutacja:

Zgłoszenie do Projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularzy rekrutacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność oraz dostarczenie ich osobiście lub e−mailem szkolnemu koordynatorowi – pani Elżbiecie Puścian, w wyznaczonym terminie od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.

Kryteria formalne:

 • uczeń SP w Turośni Dolnej; weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki,
 • nauczyciel: zatrudnienie w SP w Turośni Dolnej; weryfikacja: zaświadczenie
  o zatrudnieniu.

Kryteria pierwszeństwa:

 • uczniowie z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi +10pkt,
 • uczniowie o niskich dochodach, kwalifikujący się do objęcia wsparciem ośrodka pomocy społecznej +9pkt,
 • uczniowie z problemami w nauce +5pkt.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie od: 2017.09.01 do: 2018.07.31.

Efekty projektu:

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 48

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 2

Biuro projektu:

Fundacja Pro Anima
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 856671282, fax. 857331056,

e-mail: turosndolna@proanima.pl
http://www.proanima.pl

Wartość dofinansowania z UE: 128 106,23 zł

Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej – Szkołą Kluczowych Kompetencji

Dokumentacja rekrutacyjna.

Regulamin

Protokół objęcie pomocą OPS

Protokół dla osób niepełnosprawnych

Oświadczenie ucznia i rodzica

Oświadczenie rodzica o niskich dochodach

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Opinia wychowawcy – problemy w nauce

KARTA ZGŁOSZENIOWA_dla ucznia

KARTA ZGŁOSZENIOWA dla nauczyciela

Reklamy