Szachy w szkole

 


Edukacja przez Szachy w Szkole

✓ Wsparcie metodyczne

✓ Interaktywny Podręcznik Szachowy


✓ Przepisy gry

✓ Zasady gry

✓ Zapis partii szachowej


Warto zobaczyć:

✓ Szachowe abecadło

✓ Jak grać w szachy?

✓ Po co dziecku szachy?

✓ Mały szachista – Kurs video


✓ Szkółka szachowa w Białymstoku

✓ MUKS Stoczek 45 Białystok

✓ Talent szachowy

✓ Akademia Gambit

✓ Podlaski Zawiązek Szachowy

Reklamy