Dni wolne

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

12 czerwca 2020 r. (piątek)

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

11 czerwca – Boże Ciało (czwartek)

—————————————————————————————————————————————————

16, 17, 18 czerwca 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty.

Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 są:

2 stycznia 2020 (czwartek)

3 stycznia 2020 (piątek)

24 kwietnia 2020 (piątek)

30 kwietnia 2020 (czwartek)

12 czerwca 2020 (piątek)

16, 17, 18 czerwca 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty.