Dni wolne

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 są:

2 stycznia 2020 (czwartek)

3 stycznia 2020 (piątek)

21, 22, 23 kwietnia 2020 (wtorek, środa, czwartek) – Egzamin Ósmoklasisty

24 kwietnia 2020 (piątek)

30 kwietnia 2020 (czwartek)

12 czerwca 2020 (piątek)

Reklamy