Samorząd

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
 2. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.
 3. Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
 4. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
 5. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014:

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2013 2014

WYBORY PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2013/2014

 Wybory przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego odbyły się 27 września 2013r. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w czasie której kandydatki (Paulina Czempińska, Małgorzata Czech) przedstawiły swoje programy wyborcze. W dniu wyborów każdy wyborca z klas III – VI otrzymał jedną kartę do głosowania, na której zaznaczał znakiem „X” swoją faworytkę. Nad poprawnością głosowania czuwały pani Aneta Toczko-Naumowicz oraz uczniowie: Klaudia Gruszfeld, Weronika Dziemian i Mateusz Stasiewicz. Po przeprowadzonym głosowaniu komisja przeliczyła głosy i sporządziła protokół.

Wyniki przedstawiają się następująco:

a) wyborców uprawnionych do głosowania – 51

b) wyborców, którzy wzięli udział w  głosowaniu – 45

c) głosów nieważnych  – 0

d) głosów ważnych – 45

e) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :

1) Czech Małgorzata – 17

2) Czempińska Paulina – 28

Zatem w tym roku szkolnym wybrano następujący skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Paulina Czempińska

Zastępca przewodniczącej – Małgorzata Czech

 

  Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 Samorząd Uczniowski pracował zgodnie z harmonogramem pracy i zorganizował lub współorganizował:

– Wybory Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego (24. 09. 2012 r.)

– Sprzątanie Świata – 11.10. 2012 r.

 – Dzień Nauczyciela – 12.10. 2012 r.

– Dyskotekę Ostatkową – 12.02. 2013 r.

– Talentynki-Walentynki – 14. 02. 2013 r.

– Dzień Wiosny – 22. 03. 2013 r.

Ponadto uczniowie z SU zajmowali się obsługą sprzętu muzycznego w czasie wszystkich imprez szkolnych. Była też kontynuowana akcja zbierania plastikowych nakrętek, które systematycznie przekazywano na cele charytatywne (zakup wózków inwalidzkich). Współpraca z członkami Samorządu Uczniowskiego układała się dobrze. Uwzględniono ich prośby i życzenia (np. organizacja dyskoteki). Informacje i ogłoszenia o ważnych wydarzeniach były wywieszane za gazetce SU, a sprawozdania z imprez znajdują się na stronie szkoły oraz w Kronice SU prowadzonej przez opiekuna SU.

 

Opiekun SU: Aneta Toczko-Naumowicz

 

 

 ROK SZKOLNY 2012/2013

WYBORY PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2012/2013

 Wybory przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego odbyły się 24 września 2012 r. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w czasie której kandydatki (Natalia Borowska, Karolina Halicka oraz Natalia Laszewska) przedstawiły swoje programy wyborcze. W dniu wyborów każdy wyborca z klas III – VI otrzymał jedną kartę do głosowania, na której zaznaczał znakiem „X” swoją faworytkę. Nad poprawnością głosowania czuwały panie: Aneta Toczko-Naumowicz i Monika Leszczyńska. Po przeprowadzonym głosowaniu komisja przeliczyła głosy i sporządziła protokół.

Wyniki przedstawiają się następująco:

a) wyborców uprawnionych do głosowania – 50

b) wyborców, którzy wzięli udział w  głosowaniu – 49

c) głosów nieważnych  – 0

d) głosów ważnych – 49

e) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę ważnych głosów :

1) Borowska Natalia – 12

2) Halicka Karolina – 12

3) Laszewska Natalia – 25

Zatem w tym roku szkolnym wybrano następujący skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca Samorządu UczniowskiegoNatalia Laszewska

Zastępca przewodniczącej – Natalia Borowska

Zastępca przewodniczącej – Karolina Halicka

Opiekun SU: A. Toczko-Naumowicz

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2012/2013

Opiekun: Aneta Toczko-Naumowicz, Anna Dołęgowska

 wrzesień

 1. Wybory Samorządów klasowych – nabór członków do Samorządu Uczniowskiego.
 2. Kampania wyborcza i wybory przewodniczącego Samorządu.
 3. Zebranie członków Samorządu Uczniowskiego – zapoznanie z regulaminem SU oraz organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym.
 4. Plan zagospodarowania gazetki ściennej z informacjami dla uczniów.
 5. Rozpoczęcie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.
 6. Rozpoczęcie całorocznej akcji charytatywnej „Wózki za nakrętki”.

 październik

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”.
 2. Organizacja obchodów Dnia Nauczyciela (przygotowanie przedstawienia, przekazanie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły).
 3. Powitanie przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego klas 4 – 6 uczniów klasy pierwszej.

 listopad

 1. Andrzejki –dyskoteka andrzejkowa –  obsługa sprzętu nagłaśniającego (uczniowie klasy VI).

 grudzień

 1. Pomoc w zorganizowaniu „Opłatka szkolnego”.

 styczeń

 1. Bal karnawałowy – włączenie się w organizację zabaw – obsługa sprzętu nagłaśniającego.
 2.  Zebranie członków SU – podsumowanie pracy w I półroczu.

 luty

 1. Organizacja poczty walentynkowej oraz dyskoteki walentynkowej.

 marzec

 1.  Pomoc w organizacji Pierwszego Dnia Wiosny .

 kwiecień

 1. Dzień Ziemi – porządkowanie terenów zielonych.

 maj

 1.  Włączenie się w organizację Święta Patronki szkoły.

 czerwiec

 1. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2012/2013. Propozycje uczniów na rok szkolny 2013/2014.

 Opracowała: A. Toczko-Naumowicz

ROK SZKOLNY 2011/2012

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012

         Samorząd Uczniowski pracował zgodnie z planem przewidzianym na rok szkolny 2011/2012. Większość zaplanowanych działań została zrealizowana. Uczniowie wspólnie z opiekunami p. Anetą Toczko-Naumowicz i p. Anną Dołęgowską przygotowali obchody Dnia Edukacji Narodowej („Europejskie Życzenia na Dzień Nauczyciela”), Andrzejek, Walentynek oraz Dnia Wiosny. Samorząd Uczniowski koordynował akcję „Sprzątanie Świata” oraz brał udział w przygotowaniu pozostałych imprez szkolnych m.in. corocznej zabawy choinkowej. Organizowaliśmy też dyskoteki oraz konkurs „Mam talent”, który odbył się w trakcie Balu Karnawałowego. Przez cały rok szkolny trwało zbieranie nakrętek, które zostały przekazane na akcję „Wózki za nakrętki”. W czerwcu podsumowano działania w kończącym się roku szkolnym i wstępnie przedyskutowano plany i życzenia uczniów dotyczące przyszłego roku szkolnego.

ROK SZKOLNY 2010/2011

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2010/2011.

Samorząd Uczniowski pracował zgodnie z planem przewidzianym na rok szkolny 2010/2011. Większość zaplanowanych działań została zrealizowana. Uczniowie wspólnie z opiekunami p. Anetą Toczko-Naumowicz i p. Anną Dołęgowską przygotowali obchody Dnia Edukacji Narodowej, Andrzejek, Walentynek oraz Dnia Wiosny. Samorząd Uczniowski koordynował akcję „Sprzątanie Świata” oraz brał udział w przygotowaniu pozostałych imprez szkolnych m.in. corocznej zabawy choinkowej. Zorganizowaliśmy Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej oraz Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Marii Konopnickiej z okazji stulecia śmierci patronki szkoły. W grudniu z kolei odbył się Konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową. W czerwcu podsumowano działania w kończącym się roku szkolnym i wybrano nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego na następny rok –Magdalenę Bakun.

ATN